FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 1 250 SEK

Integritetspolicy

2019-04-15

Skydd av personuppgifter är viktigt för Spåra Group  AB. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Spåra Group AB.

Hur vi hämtar in och använder din information
Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida eller våra tjänster.

Underlag för kostnadsförslag
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar

om dig är:
– namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om du redan är kund.

Informationen används i följande syften:
– Vi använder din information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon eller via e-mail.

Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

 1. Aktivitet på vår hemsida
  Se vår Webbplatspolicy nedan för att få veta mer vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

 

Registrering för våra tjänster
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar

om dig är:

– namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress och betalningsinformation.
– vi kommer även samla in personuppgifter avseende om de av dig angivna kontaktpersoner att använda vid en larmsituation. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Kontaktpersoner vid larm kan vara din hustru/man eller sambo, familjemedlemmar, grannar, vänner eller anställda.

Informationen använder vi i följande syften:

– Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, installation av larm och det övervakningssystem du väljer, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, hårdvaru- och mjukvaruuppdateringar, kreditkontroller och teknisk support). Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har gentemot dig (vår skyldighet att utföra övervakningstjänster åt dig).

– Dina angivna kontaktpersoner kontaktas endast om larm skulle gå hos dig och om du har valt i dina inställningar att dina angivna kontaktpersoner skall kontaktas. I och med att du tillhandahåller personuppgifter för andra personer förutsätter vi att du också informerat dem om att deras personuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ditt och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler.

Användning av våra tjänster (inklusive gospara.com och mobilapplikationen)

Vid din användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter
om dig:

– namn, hemadress, kontaktnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner och all korrespondens mellan oss, betalningsinformation, GPS-data och användarloggar för systemet, inkl. larm och åtgärder samt identifieringsnummer.

Informationen använder vi i följande syften:

 1. a) För att kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll, eller eventuellt i händelse av att larmet går. In- och utgående telefonsamtal som kundtjänstsamtal och försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning;
 2. b) För att spara och följa upp din larmhistorik. När du eller någon annan användare aktiverar eller deaktiverar larmet, sparar vi information om när det hände.
 3. c) För att komma i kontakt med dig.
 4. d) För vidareutveckling av och/eller uppföljning av våra produkt- och tjänsteerbjudanden (inkl. installation, underhåll och funktionskontroll), för att optimera vårt produktutbud och/eller för framtagande av marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder kan vi komma att använda anonymiserade och/eller kombinationer av samlade kunduppgifter om dig;
 5. e) För att genom vår webshop tillhandahålla dig ytterligare säkerhetsrelaterade produkter;
 6. f) För att möjliggöra för dig att övervaka din egendom från en dator eller din mobila enhet genom gospara.com och/eller mobilapplikation, det här inkluderar t.ex. användarloggar och larmstatus.

Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra övervakningstjänster åt dig). I något fall g) sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.

 1. Marknadsföring

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:
– Personlig information, till exempel namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, land;
– Vi kan även komma att registrera aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;

Informationen använder vi i följande syften:
– Utskick av direktmarknadsföring om våra säkerhetsprodukter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online-annonser.
– Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos oss kan vi komma att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på support@gospara.com för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.
– Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter
Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel försäkringsbolag, fordonstillverkare, annonsnätverk, branschförbund m.m. som befinner sig inom EU.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information
Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraaktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier:

– Myndigheter såsom t.ex. polis och räddningstjänst om det är tydligt att ett brott håller på att begås eller annan nödsituation inträffat eller håller på att inträffa. Kronofogden vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagning.
– Säkerhetsföretag som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att skicka väktare eller assistans till din egendom om larmet skulle gå.
– Leverantörer av betaltjänster (t.ex. Klarna) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta dina betalningar för installation och tjänster.
– Våra franchisetagare och samarbetspartners som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper dig med service, installationer, produkter, underhåll, kundservice och som vi samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiella nya kunder och nya marknadsföringskanaler.
– Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
– Leverantörer av molnlagring vilka sparar dina personuppgifter i land inom EES för att spara personuppgifter du tillhandahåller samt att verkställa samtliga kontrakt som ingås av oss med dig.
– Leverantörer av system för kundkommunikation och telefonsystem (getanewsletter.com) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med dig via telefon.
– Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe and Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.
– Leverantörer av analysverktyg (t.ex. Microsoft Azure) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra tjänster och produkter.
– Samarbetspartners (t.ex. försäkringsbolag, leasingbolag) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka sparar data om dig om du medger dem rätt till din personuppgiftsinformation.
– Marknads- och marknadsundersökningsleverantörer (t.ex. Facebook och Google) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.

Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och din information förs över till den nya ägaren. Kommer den nya ägaren lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

Överföring av din information till annat land
Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

Tredje parter
I den utsträckning som installation och leverans av produkter och tjänster till dig som kund inom din egendom involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel besökare eller familjemedlemmar), kan du vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

Lagring av dina uppgifter
Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål
Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör detta dokument inklusive om du vill utöva dina rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.

Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas via mejl på support@c-pod.com.

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Om detta dokument:

Denna integritetspolicy uppdaterades april 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

Webbplatspolicy

2019-04-15

Spåra Group AB, org.nr. 559176-9483 (benämns nedan ”Spåra”) önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Spåra arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Spåra inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter
Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Spåra, licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Spåra innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Spåra, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Spåra immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från Spåra. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Spåra. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar
Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Spåra. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Personuppgifter och användarvillkor
För information om hur dina personuppgifter behandlas se vår Integritetspolicy ovan.

Information om cookies
Den här webbplatsen kan innehålla  så kallade cookies. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar sig eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant.

Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och besöker en sida lagras cookien temporärt i besökarens dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsaren stängs.

På denna webbplats kan cookies användas. Om Spåra använder cookies kommer detta att informeras om på hemsidan och i denna Webbplatspolicy.

Om du inte vill acceptera användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du i din webbläsare ställa in så att inga cookies tillåts. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder, och skall därför framgå av hjälpinformationen för just din webbläsare. Tänk på att funktionaliteten på en webbplats som använder cookies då kan begränsas.

Integritet på www.gospara.com
Användning av analysverktyg

Informationen om ditt beteende på våra webbsidor använder vi till följande ändamål:

 • Analys
 • Personlig anpassning av webbsidan
 • Kundservice

Marknadsföring

Vi använder Google Analytics till trafikanalys på www.gospara.com och tillhörande webbsidor. Du kan reservera dig mot Google Analytics från denna sida: Google Analytics.

Övrigt
Spåra förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.
Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Spåra Group AB
Postadress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma
support@gospara.com

Uppdaterar…
 • Du har inga produkter i varukorgen.